De duurzame toekomst ligt in het midden, ergens tussen de boeren


De rode draad doorheen de communicatie van milieu- en natuurbewegingen is stilaan achterhaald. In eerste instantie wordt een ideaalbeeld opgehemeld, namelijk agro-ecologie. Daartegenover wordt een denkbeeldig concept geschetst dat op alle vlakken het tegenovergestelde is. Dit concept werd gedoopt met de naam: industriële landbouw. Beide denkbeelden zijn utopieën. Terwijl agro-ecologie…

Het ene PAS-kader is het andere niet. Vlaamse PAS zorgt voor sterke daling stikstofemissies veeteelt.


Binnenkort zal de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het nieuwe jaarrapport luchtemissies 2000-2017 publiceren. Uit de eerste cijfers die al op hun website werden geplaatst kunnen we afleiden dat de NH3 emissie van de landbouwsector terug is gedaald in 2017. De doelstellingen in 2020 en 2025 liggen binnen handbereik. In de periode 2013-2017…

Zijn de Waalse plannen om 4.000 kilometer aan nieuwe hagen te planten wel realistisch?


Een aantal weken geleden werd het Waals regeerakkoord voorgesteld. Het natuurhoofdstuk bevat twee opmerkelijke cijfers: zo is het de bedoeling om 4.000 kilometer aan nieuwe hagen aan te leggen, en jaarlijks 1.000 hectare aan nieuwe natuurreservaten. Natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen verwezen al snel naar het inspirerend regeerakkoord Maar hoe…

Campagne BE vegan “Melk is dodelijk” is misleidend en niet correct


Op dezelfde dag dat Be Vegan een campagne lanceert “Melk is dodelijk”, publiceert de Hoge Gezondheidsraad nieuwe adviezen over de voedselaanbevelingen. Kort samengevat: Melk(producten) dragen bij tot een volwaardige voeding die de gezondheid bevordert. De melkconsumptie is beperkt, zeker bij de oudere bevolking. Het consumeren van melk wordt aanbevolen door…