Positieve balans in compenserende bebossing


Vlaanderen kende de afgelopen 10 jaar een positieve balans in te compenseren bebossing. De laatste twee jaar werden heel wat maatregelen doorgevoerd die ontbossing ontraden en bebossing stimuleren. Dit moet de netto bosbalans in de toekomst ten goede komen. Ontbossingen in het kader van stedenbouwkundige vergunningen (tegenwoordig omgevingsvergunningen) en verkavelingsvergunningen…