Het ene PAS-kader is het andere niet. Vlaamse PAS zorgt voor sterke daling stikstofemissies veeteelt.


Binnenkort zal de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het nieuwe jaarrapport luchtemissies 2000-2017 publiceren. Uit de eerste cijfers die al op hun website werden geplaatst kunnen we afleiden dat de NH3 emissie van de landbouwsector terug is gedaald in 2017. De doelstellingen in 2020 en 2025 liggen binnen handbereik. In de periode 2013-2017…

Er is geen mestoverschot in Vlaanderen


Strengere bemestingsnormen zorgden voor een daling in het gebruik van dierlijke mest en een stijging in mestverwerking. Extreme weersomstandigheden in de periode 2017-2019 gooiden roet in het eten (of nitraat in het water). In de toekomst zal men eerder moeten inzetten op klimaatmaatregelen dan op strengere van bemestingsnormen. Het gebruik van de dierlijke mest op Vlaamse landbouwgronden…