Zijn de Waalse plannen om 4.000 kilometer aan nieuwe hagen te planten wel realistisch?


Een aantal weken geleden werd het Waals regeerakkoord voorgesteld. Het natuurhoofdstuk bevat twee opmerkelijke cijfers: zo is het de bedoeling om 4.000 kilometer aan nieuwe hagen aan te leggen, en jaarlijks 1.000 hectare aan nieuwe natuurreservaten. Natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen verwezen al snel naar het inspirerend regeerakkoord Maar hoe…