Hoogtijd dat Nederlandse beleidsmakers, het RIVM en de sectoren handen in elkaar slaan

In Nederland komen boeren met hun trekkers op straat vanwege de onzekerheid over hun toekomst. Waar ligt het probleem en belangrijker: waar ligt de oplossing?

De Nederlandse Raad van State heeft het wettelijk kader vernietigd om de stikstofneerslag in natuurgebieden aan te pakken. Dat kader vormt een basis voor de vergunningverlening (woning, wegen, bedrijf, …) en moet voorkomen dat de activiteit geen betekenisvolle impact heeft op Europees beschermde natuurgebieden. Nu dat kader er niet meer is kunnen er geen nieuwe activiteiten meer worden ontwikkeld.

Dat het wettelijk kader vernietigd werd, is eerder een teken van slecht beleid van toenmalig kabinet Dijksma. Het is geenszins de schuld van de Nederlandse boeren.

Nederland werkte namelijk met ontwikkelingsruimte voor stikstof en deed een voorafname op ontwikkelingsruimte die in de toekomst zou kunnen vrij komen. Het resultaat is dat dit op korte termijn een negatieve impact kan hebben op de Europese natuurgebieden.

Het Nederlands kader is dus heel anders opgebouwd dan haar buurlanden. Men kan best de piste van ontwikkelingsruimte en de krimp van de veestapel verlaten en inzetten op een gebiedsgerichte aanpak nabij natuurgebieden.

Volgens sommige juristen kan een kader met drempelwaarden niet door de beugel. Ze verwijzen naar een uitspraak van de Advocaat-Generaal. Maar in die uitspraak staat zwart op wit dat de Advocaat-Generaal hier geen uitspraak over doet. Dit getuigt van een subjectieve lezing van die juristen.

Meer nog, de conclusie van zowel de Advocaat-generaal als het Europees Hof van Justitie is dat grenswaarden mogen worden toegepast zolang er vanuit objectieve gegevens en vanuit wetenschappelijk oogpunt geen betekenisvolle gevolgen zijn voor de Europees beschermde natuurgebieden.

Als het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zo sterk overtuigd is van haar modellen, dan kan ze net zo goed de verantwoordelijkheid dragen om ervoor te zorgen dat het nieuwe wettelijk kader voldoende wetenschappelijk onderbouwd is met objectieve gegevens.

Ook zou het RIVM meer transparant mogen zijn. Het zou meer open mogen communiceren met de sector waardoor de sector vrijblijvend constructieve suggesties kan aanleveren. Er is namelijk altijd ruimte voor verfijning, dat is nu eenmaal een intrinsieke eigenschap van de wetenschap.

Het is dus hoogtijd dat de Nederlandse beleidsmakers, het RIVM en de sector de handen in elkaar slaan, met het oog op een duidelijk en duurzame toekomst voor de Nederlandse boeren. Hup met de geit! 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *