Landbouw is nog steeds de basis van onze beschaving

Wat gebeurt er als je teveel tijd doorbrengt in een verstedelijkte omgeving? Dan verlies je de voeling met de oorsprong van ons voedsel.

Van een jager-verzamelaarcultuur, evolueerden we naar een landbouwcultuur. Een noodzaak voor de ontwikkeling van de beschaving. Landbouw vormt nog steeds de basis van onze samenleving.

De liefde voor landbouw was zo groot, dat de mens het nomadisch bestaan inruilde voor de vestiging op één enkele plaats. Het werd afhankelijk van de oogst van bepaalde gewassen.

Bovendien riep het landbouwsysteem een halt toe aan de grootste massa-extinctie in het dierenrijk. In hun jager- verzamelaarcultuur verjaagde de mens heel wat grote landzoogdieren van de aardbol. Dankzij het domesticeren van dieren in de landbouw, was de jacht op wilde species niet langer een noodzaak.

Het is sommigen misschien ontgaan, maar meer dan ooit in de menselijke geschiedenis is onze samenleving afhankelijk van landbouw. Het aantal mensen op één plaats was nog nooit zo groot. In het bijzonder in een verstedelijkte omgeving.

Ook landbouwcultuur is een vorm van cultuur dat onze samenleving naar een hoger niveau tilt. Door het cultiveren van het land, kreeg onze samenleving meer ruimte om andere culturele activiteiten te ontwikkelen.

Het landbouwsysteem biedt ons zoveel ruimte dat op de dag van vandaag nog slechts 0,6% van de bevolking in ons land in weer en wind nijvert op een landbouwbedrijf.

De werkelijke bedreiging voor onze samenleving is niet de landbouw die grootschaliger wordt. De echte bedreiging voor onze samenleving is het snel toenemend aandeel van onze bevolking dat niet langer voeling heeft met de oorsprong van ons voedsel.

Een steeds grotere bevolkingsgroep keert zich uit onwetendheid tegen de basis waarop hun bestaan is gestoeld. De atlas waarop onze beschaving rust, gaat gebukt onder het consumentisme.

De veeleisende massa weigert een degelijke prijs te betalen voor het land dat hun van voedsel voorziet. Het schuift de gezamenlijke verantwoordelijkheid af op de krimpende groep die het land dagdagelijks cultiveert.

Het getuigt van weinig respect voor de draagkracht van onze aarde, maar evenmin voor de krimpende groep die vandaag nog steeds aan de basis van de ontwikkelingen in onze samenleving liggen.

De kloof met de oorsprong van ons voedsel is zodanig groot, dat onze beschaving dreigt te barsten. Zowel de aarde als de mens die de aarde cultiveert, a.k.a. landbouwer, gaan gebukt onder de onwetendheid van de veeleisende massa.

Men vergeet dat de lage landen de bakermat zijn van duurzame landbouwontwikkelingen. Ontwikkelingen die hoogstnoodzakelijk zijn om de menselijke beschaving van hun dagdagelijkse basisbehoefte te voorzien.

Ontwikkelingen die ervoor hebben gezorgd dat de standaarden in de Europese Unie een stuk hoger liggen dan eender waar ter wereld. Een wereld die we zullen moeten voeden, met respect voor de draagkracht van onze aarde.

Een uitdaging waarin we alleen in zullen slagen als de atlas van onze beschaving zich sterk houdt. Als de onwetende massa opnieuw wetend wordt en hun dagelijks brood opnieuw leert te waarderen. Het is die waardering die de kloof in onze beschaving opnieuw kan dichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *