Positieve balans in compenserende bebossing


Vlaanderen kende de afgelopen 10 jaar een positieve balans in te compenseren bebossing. De laatste twee jaar werden heel wat maatregelen doorgevoerd die ontbossing ontraden en bebossing stimuleren. Dit moet de netto bosbalans in de toekomst ten goede komen. Ontbossingen in het kader van stedenbouwkundige vergunningen (tegenwoordig omgevingsvergunningen) en verkavelingsvergunningen…

Er is geen mestoverschot in Vlaanderen


Strengere bemestingsnormen zorgden voor een daling in het gebruik van dierlijke mest en een stijging in mestverwerking. Extreme weersomstandigheden in de periode 2017-2019 gooiden roet in het eten (of nitraat in het water). In de toekomst zal men eerder moeten inzetten op klimaatmaatregelen dan op strengere van bemestingsnormen. Het gebruik van de dierlijke mest op Vlaamse landbouwgronden…