Tuinbouw levert energie van kleine kerncentrale

De omschakeling naar energie-efficiënte verwarmingsinstallaties in de glastuinbouw zorgde voor een fikse daling in de CO2-uitstoot. De glastuinbouw levert niet alleen elektriciteit aan gezinnen. In de toekomst zal het via warmtenetten ook kunnen zorgen voor onze verwarming in huis. Niet onbelangrijk in tijden van een nucleaire uitstap.

Sinds 2008 investeerde de glastuinbouw fors in warmtekrachtkoppelingen (WKK). Deze energie-efficiënte verwarmingsinstallaties produceren naast warmte eveneens elektriciteit. De WKK-installaties in de glastuinbouw vormen samen een groter vermogen (484 MW) dan een kleine kerncentrale (454 MW). Sinds 2010 is de landbouwsector een netto-producent van elektriciteit. Het kan elektriciteit leveren aan meer dan 200.000 gezinnen (3500 KWh/gezin/jaar).

Figuur 1: Evolutie in elektriciteitsverbruik (TJ) in de land- en tuinbouwsector en het vermogen aan WKK’s (MWe). Bron: Energiebalans Vlaanderen 1990-2017

De glastuinbouw veroorzaakte een ware shift in het brandstofgebruik van de landbouwsector. Koolstofintensieve verwarmingsinstallaties maakten plaats voor energie-efficiënte WKK’s. Sinds 2008 is het aardgasgebruik versneld gestegen doordat er steeds meer WKK-eenheden in eigen gebruik worden opgestart. Petroleumproducten moesten plaats maken voor minder koolstofintensieve aardgas:

Figuur 2: Evolutie in het gebruik van aardgas en petroleumproducten (TJ) in de land- en tuinbouwsector.
Bron: Energiebalans Vlaanderen 1990-2007

Door de installatie van WKK’s kon de landbouwsector de jaarlijkse CO2-uitstoot met 1.500 kton reduceren. De omschakeling van petroleumproducten naar aardgas reduceerde de CO2-uitstoot van de sector met 300 kton. De afbouw van het elektriciteitsverbruik en de netto-elektriciteitsproductie doet de CO2-uitstoot nog eens dalen met 1.200 kton.

Figuur 3: Evolutie van de CO2-uitstoot (kton CO2) afkomstig van het energieverbruik door de land- en tuinbouwsector (aardgas, petroleumproducten en elektriciteit) en het vermogen aan WKK’s (MWe).
Bron: Energiebalans Vlaanderen 1990-2017 en Departement Omgeving

De reductie in CO2-uitstoot door een dalend elektriciteitsverbruik komt echter niet ten goede aan de landbouwsector maar voornamelijk aan de (ETS) energiesector. Als die daling wel ten goede zou komen aan de landbouwsector, dan zou landbouw de enige sector zijn die de klimaatdoelstelling voor 2020 zou halen. Dan zou de sector de uitstoot met 14,3% doen dalen in 2016 (tov 2005) terwijl de doelstelling voor gans Vlaanderen 15,7% is in 2020.

De glastuinbouw blijft innoveren. De sector is netto-producent van elektriciteit. Het zorgde voor een fikse daling in CO2-uitstoot. Bovendien wordt de CO2-uitstoot van WKK’s gebruikt om de planten te bemesten. Daarnaast onderzoekt de sector een koppeling met warmtenetten om warmte te recupereren. Met andere woorden, de mogelijkheden van WKK’s in de glastuinbouw zijn nog niet uitgeput.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *